Banner

Doplnkové služby - CE certifikáty

Naša Spoločnost sprostredkováva v spolupráci s partnerskou spoločnosťou, ktorá je notifikovanou a  autorizovanou osobou pre posudzovanie zhody rekreačných plavidiel podľa európskej smernice 94/25/ES , teda je oprávnená "udelovať" CE značku všetkým typom rekreačných plavidiel dĺžky od 2,5 m do 24 m, vodným skútrom, čiástočne zhotoveným plavidlám, ich častiam ako sú zabudované alebo závesné motory, palivové nádrže a hadice, kormidelné zariadenia a prefabrikované prielezy a okná.

Späť

Napíšte nám